Tag / periodizacija treninga u teretani

    Loading posts...
  • Periodizacija treninga u teretani i kako se primenjuje?

    Periodizacija prestavlja sistematičan plan treninga, sa ciljem da se postignu maksimalni rezultati onda kada je  to najpotrebnije. Većina vrhunskih sportista tempira formu za takmičenje u određenom mesecu, kada je potrebno da budu na vrhuncu svoje takmičarske forme. Trener je u obavezi da napravi plan treninga. Plan treninga može se praviti na tromesečnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou.