Fitness blog: Ishrana

Fitness blog ishrana će Vas informisati o najnovijim informacijama koje se tiču ishrane. Pored usluga koje pružam kao personalni trener, bavim se pisanjem o zdravlju, treningu i ishrani. Zapostavljanje našeg tela i zdravlja se može odraziti na naše svakodnevne aktivnosti. Zato smatram da je veoma bitno da se informišemo o ovim temama.